Spis wszystkich numerów

Tom 308 (2009): Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika

Tom poświęcony pamięci zmarłego niedawno wybitnego prawnika cywilisty Profesora Jana Kosika jest hołdem złożonym mu przez uczniów i współpracowników. Rozległość kompetencji i zainteresowań Profesora Kosika sprawiły, że powstał zbiór artykułów podejmujących problematykę podmiotowości prawnej, prawa własności (w tym również prawa własności intelektualnej), odpowiedzialności deliktowej, ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego, prawa medycznego. Profesor Kosik wielokrotnie wyprzedzał swoje czasy i podejmował zagadnienia, których praktyczną doniosłość można było docenić dopiero z perspektywy czasu. Dowodem jego inspirującego wpływu na środowisko prawnicze są artykuły zawarte w niniejszym tomie, m.in.: o możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami do celów transplantologicznych, o pojęciu utworu architektonicznego czy o odpowiedzialności przedsiębiorstwa lotniczego.