• Tom 305 (2008): Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka

Tom 305 (2008): Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka

Artykuły

Pamięci Edwarda Szymoszka 1942–2006
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 7 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z historii ustawodawstwa rzymskiego w sprawach karnych. Próba periodyzacji
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 11 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż niewolników w świetle edyktu De mancipiis vendundis
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 25 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu do wycofania na wypadek wojny w latach 1925–1939
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 35 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się zobowiązania z tytułu nieusprawiedliwionego wzbogacenia w prawie angielskim. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem tradycji romanistycznej we współczesnej refleksji o prawie prywatnym
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 49 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Kościół żyje prawem rzymskim?
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 59 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 69 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 79 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 95 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Supremacja religii stanu a tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej szlacheckiej
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 105 - 114
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 115 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja Służby Bezpieczeństwa SS na Śląsku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 125 - 133
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Carl August Dominik Unterholzner – nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 135 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Richard Wagner i jego opery w nazwach ulic Berlina i Wrocławia
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 151 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 169 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 179 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o zasadach promulgowania aktów normatywnych według prawa polskiego 1807–1950
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 189 - 215
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czyn karalny według koncepcji Klaudiusza Saturnina
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 217 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ius ducale w przywileju Henryka IV Probusa z 1290 roku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 231 - 237
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada servitutibus civiliter utendum est w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 239 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 249 - 262
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Portorium w Italii epoki republikańskiej
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 263 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 271 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 283 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sąd ziemski Księstwa Opolsko-Raciborskiego w świetle przywileju z 1531 roku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 303 - 312
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 roku
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 313 - 330
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontynuacja oikos w Atenach
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 331 - 341
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sukcesja syngularna w prawie rzymskim
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 343 - 358
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Studia nad finansami publicznymi municypium Irni. Kontrola i odpowiedzialności za zarządzanie środkami publicznymi
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 359 - 368
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Il crimen lenocinii nel diritto penale del Dominato e nel periodo giustinianeo
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 369 - 374
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rektora Pawła Włodkowica batalia w obronie interesów Polski i czci króla Władysława Jagiełły
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 375 - 389
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gniew bogów. Etiologia religijna epidemii w Republice Rzymskiej
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 391 - 397
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Compromissum według glosatorów i komentatorów
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 399 - 414
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fragmenta Veteris Iuris Romani: hoc est Legis XII. Tabularum, ex variis authoribus collecta
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 415 - 424
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rzymskie studia Aulusa Gelliusa
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 425 - 433
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O różnych znaczeniach terminu taberna
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 435 - 446
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF