Tom 305

Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka

Opublikowane: 28-09-2008

Tom CCCX zawiera prace poświęcone zagadnieniom historycznoprawnym od czasów starożytnych do II wojny światowej. Pierwszy artykuł zawiera tłumaczenie III mowy ateńskiego logografa Izajosa, poprzedzone obszernym komentarzem jego autora. Pozostałe prace omawiają m.in. zagadnienia sądownictwa średniowiecznego i nowożytnego, funkcjonowanie sejmów w okresie pruskim, kwestie z zakresu ustawodawstwa II Rzeczypospolitej oraz problem deportacji wrocławskich Żydów podczas II wojny światowej. Tom wieńczy artykuł poświęcony bogatym zbiorom XIX-wiecznych podręczników prawa będącym w posiadaniu Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły

Jarosław Rominkiewicz,

Kontynuacja oikos w Atenach