Przegląd Historyczny

Jedno z najstarszych czasopism historycznych w Polsce - pierwszy tom ukazał się w 1905 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym "Przeglądu Historycznego" był Jan Karol Kochanowski, między innymi współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1919), wkrótce też rektor tej uczelni.

Od tomu 90 (za rok 1999) "Przegląd Historyczny" jest wydawany przez Wydawnictwo DiG i przygotowywany wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 0033-2186