Studia i Perspektywy Medioznawcze

 

Wersja podstawowa: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/spm/

Format: B5

ISSN: 2657-9049