Tom 153 (2011): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało

Jubilatowi do sztambucha
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 9 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Rosjanin mógłby napisać "Lolitę"?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 13 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 25 - 33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Funkcjonalne przemiany ciała we współczesnym chorwackim pisarstwie kobiecym
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 37 - 46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 47 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 55 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Czech mógłby napisać "Lolitę"?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 73 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 83 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Žena kao demonsko iskušenje. Primer "Žitija svetog Maksima Brankovića"
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 95 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Frane Petrića rasprava o sredstvima koja telo sprečavaju da ne prouzrokuje raskid s dušom
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 103 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Barokni makabrizam
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 117 - 125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało w kulcie pamiętane. Serbskie siedemnastowieczne projekcje literackie
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 127 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Божанска Уметност Телесног
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 137 - 143
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Telo kao globalizovano odelo: konstrukt telesnosti i tekstualnosti u romanu
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 145 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tranzicija i figuralno/tekstualno telo u vizuelnoj umetnosti i poeziji: Tanja Ostojić i Ažinova škola poezije i teorije
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 151 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 161 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tegobe tijela, povlastice žanra: glumičina trema u Krležinoj noveli "Pod maskom"
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 171 - 180
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało cierpiące i upokorzone. Doświadczenie cielesności i projekt kobiecości niemęskocentrycznej w prozie i eseistyce Slavenki Drakulić, Dubravki Ugrešić i Vedrany Rudan
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 181 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Drżąca skóra” — ciało jako medium percepcji świata w prozie Slavenki Drakulić
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 189 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 199 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 211 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 223 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Идеал женской красоты в Оде красавице Федора Дмитриева-Мамонова
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 233 - 239
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 241 - 250
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Пластическая выразительность героев Федора Достоевского по романам Преступление и наказание и Идиот
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 251 - 259
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Виткевич и Достоевский: вариации на тему телесности в романе Ненасытность
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 261 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 271 - 278
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 279 - 288
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело дионисийское в творчестве русских символистов
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 289 - 299
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Apetyt na ciało. O archetypie kanibalizmu seksualnego w symbolizmie rosyjskim
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 301 - 308
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wizerunek i symboliczny wymiar cielesności kobiecej w poezji Walerija Briusowa. Ciało kobiety mitycznej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 309 - 316
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Визуальная поэтика женского тела у Александра Блока и средневековый канон красоты
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 317 - 326
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ezoteryczna koncepcja ciała i ewolucji człowieka. Dieta wegetariańska jako droga wtajemniczenia w Rosji Srebrnego Wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 327 - 337
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Черная роза — красная роза. Розенкрейцеровская инициация в драме Александра Блока
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 339 - 349
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krew — duch — ciało na podstawie trylogii Wiery Kryżanowskiej "Z królestwa mroku"
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 351 - 360
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело и его функции в ранней прозе Бориса Пастернака
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 361 - 368
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miłość erotyczna w kilku rosyjskojęzycznych utworach Vladimira Nabokova. Nabokov i Władimir Sołowjow
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 369 - 379
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Chodzące ciało Anny Kareniny Lwa Tołstoja i Pani Dalloway Virginii Woolf
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 381 - 388
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело в творческом восприятии двух классиков жанра авторской песни — Александра Галича и Владимира Высоцкого
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 389 - 397
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело, телесность и авторский стиль Валерии Нарбиковой
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 399 - 405
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело в постмодернистском дискурсе на примере творчества Виктора Ерофеева
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 407 - 415
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 417 - 421
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тело и душа как объекты инициации по роману Олега Постнова
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 423 - 432
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Нарциссизм как патология души по произведениям современной русской литературы
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 433 - 441
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Пацанские рассказы" Захара Прилепина. Новый автор, новый герой
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 443 - 451
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cielesność miasta w powieści Jurgisa Kunčinasa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 453 - 460
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało jako pretekst do rozważań ogólniejszych w poezji Wisławy Szymborskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 461 - 467
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Обнаженное мужское тело в пластическом дискурсе Кузьмы Петрова-Водкина
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 469 - 480
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Piotra Czajkowskiego kobiety niedotykanie. Przypadek Tatiany
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 481 - 486
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Поетика тіла в українських народних піснях
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 489 - 495
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Kariji oczi, czorniji browy..." Folklor a stereotypowy portret Ukraińca
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 497 - 507
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mорфологія сексу в дзеркалі української барокової літератури пролегомени
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 509 - 524
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Одяг як комунікат і компонент літературної імагології на матеріалі вибраних творів давньоукраїнської літератури
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 525 - 538
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wiecznotrwały pożytek ze śmiertelnego ciała w refleksji prawosławnych kaznodziejów w Rzeczypospolitej XVII wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 539 - 546
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 547 - 553
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 555 - 564
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Драматургія жестів у п’єсах Володимира Винниченка
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 565 - 571
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biomechanika ciała i rozumny arlekin. Cielesność „nowego” aktora w świetle teorii Wsiewołoda Meyerholda i Łesia Kurbasa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 573 - 581
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму»
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 583 - 589
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси до гріховності на матеріалі оповідання Юліана Шпола
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 591 - 595
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Пожадання і ґвалт у романістиці шістдесятників
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 597 - 603
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Концепція тіла у фантастичній прозі Олеся Бердника
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 605 - 611
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тілесність у постколоніальному дискурсі української літератури на матеріалі поезії «Бу-Ба-Бу»
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 613 - 620
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тіла текстів і тексти тіл у постмодерністській російській та українській літературі
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 621 - 632
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 633 - 641
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 643 - 653
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Płynna cielesność". Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 655 - 662
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 663 - 670
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Модифікації концептів тіла в історії лірики
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 671 - 676
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 677 - 680
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czeskie ciało Boga
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 683 - 692
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Modlitwa ciała — o zmysłowej postaci świętości w "Lutni czeskiej" Adama Michny z Otradovic
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 693 - 707
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kiedy kobieta „wychodzi z formy”. Literackie ujęcia fizjologii ciąży na przykładzie "Kaśki Kariatydy" Gabrieli Zapolskiej i "Vzpoury" Boženy Vikovej-Kunětickiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 709 - 718
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Disciplína ducha a těla v průběhu vzdělávání mladé české elity na přelomu 19. a 20. století
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 719 - 727
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dojrzała/niedojrzała — kobieta w powieści "Tělo" Fráni Šrámka
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 729 - 737
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Odešly duše a zbyla těla“. Somatický rozměr lidské existence v próze Miloše Holase ve světle koncepce filozofické antropologie Maxe Schelera
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 739 - 748
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poláčkowskie ciało — karykatura i empatia
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 749 - 759
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 761 - 768
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało i cielesność w sztuce animacji Jana Švankmajera
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 769 - 778
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 779 - 788
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 789 - 795
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Smrť v literatúre pre deti a mládež
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 797 - 804
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komplikace s hledáním těla. Nad poezií Petra Hrušky a jejím kritickým přijetím
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 805 - 811
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF