Tom 175 (2022)

Artykuły

Projekcja znaczeń w wielojęzycznych korpusach wraz z przykładami jej zastosowania w badaniach korpusowych nad językiem polskim
Strony 25-36
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v překladech ideonym
Strony 37-50
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nazwy własne jako element wartościujący na przykładzie polsko- i ukraińskojęzycznego „Krokodyla na Zachodniej Ukrainie”
Strony 51-63
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zapożyczenia z języka angielskiego w polskich i chorwackich nazwach spodni
Strony 65-76
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego
Strony 77-85
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Сексизм і фемінізм у мовносоціумному просторі: граматичні виклики
Strony 87-97
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale „Словника-довідника з альгології та мікології” Zwenyslawy Kałyneć-Mamczur)
Strony 99-115
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie skrzydlate słowa w polskim dyskursie internetowym
Strony 117-129
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лінгвальні вияви оповідних голосів у наративі (на матеріалі новели Василя Стефаника „Нитка”)
Strony 131-140
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Параметри діагностики психотипу лінгвоперсони у фокусі теорії дискурсивних слів (потенціал числівника в поезії Л. Костенко)
Strony 141-155
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przymiotniki relacyjne z sufiksem -sk(i)/-ск(и) w języku polskim i macedońskim. Analiza konfrontatywna
Strony 157-171
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Концепты „левый” и „правый” в русской и испанской лексике, фразеологии и паремиологии
Strony 173-184
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Домінанти мовної картини світу в новелах Богдана Мельничука (на прикладі аналізу збірки „Суд без суду”)
Strony 185-193
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Основні принципи викладання граматики української мови як успадкованої: від теорії до практики
Strony 195-205
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Drukčiji pristup oblikovanju nastave hrvatskoga jezika
Strony 207-237
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Українська мова як іноземна в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: здобутки і виклики
Strony 239-254
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Příčinné vztahy: gramatický popis, učebnice češtiny pro cizince a možnosti korpusového výzkumu
Strony 255-269
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Interpunkcja i składnia w pracach studentów pedagogiki — norma i uzus
Strony 271-282
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nejstarší západoslovanské výpůjčky z germánštiny
Strony 283-288
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.175.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF