Artykuły

Tom 128 (2022)

Gospodarka społeczna: nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?

Strony: 27-35

PDF

Abstrakt

Gospodarka społeczna jest biegunem użyteczności społecznej w społeczeństwie europejskim między sektorami kapitalistycznym i publicznym. Obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, w których solidarne stosunki społeczne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi interesami lub korzyściami materialnymi.