Spis wszystkich numerów

Tom 10 (2011)

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych ― organizator projektów badawczych, działań popularyzujących ekonomię, szkoleń, konferencji itp. ― od 2003 roku współpracuje ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego i każdego roku zaprasza ich na międzynarodową konferencję organizowaną we Wrocławiu na początku grudnia. Członkowie NKE są z kolei zapraszani na konferencję organizowaną co roku w połowie maja na Uniwersytecie we Lwowie. Tradycja uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach naukowych zaowocowała tym razem umieszczeniem w „Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” trzech artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa, przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje rozwoju gospodarki światowej, która miała miejsce w grudniu 2010 roku.

Tom 9 (2011)

Artykuły zawarte w 9. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” powstały na podstawie referatów wygłoszonych w dniach 3–4 grudnia 2010 roku podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa, przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje rozwoju gospodarki światowej. Młodzi naukowcy poruszyli m.in. problem koncepcji informatora w dobrej wierze, zagadnienie roli klastrów w rozwoju gospodarczym czy wzrostu popytu na ubezpieczenia na życie. W konferencji aktywny udział wzięli również studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, z którym Naukowe Koło Ekonomistów UWr współpracuje już od wielu lat.

Tom 8 (2010)

Zawarte w tomie artykuły zostały przygotowane na VII Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową, której główny wątek „Konsument. Przedsiębiorstwo. Gospodarka światowa” uzupełniony został o podtytuł „Determinanty i skutki postępu technicznego”. Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Ekonomistów. Niniejszy tom jest drugim zawierającym związane z nią artykuły (pierwsza część – tom VII – ukazała się w lutym 2010). Do tomu dodano 3 artykuły, których autorzy nie należą do NKE i które nie są związane z tematyką konferencji, jest to jednak zgodne z koncepcją założycielską serii „Studenckie Prace Prawnicze, Administartywistyczne i Ekonomiczne” – stwarza młodym naukowcom szansę rozwoju na początku trudnej drogi naukowej.

Tom 7 (2010)

Tom VII wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego cyklu pod tytułem „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” zawiera część artykułów opracowanych na podstawie wygłoszonych referatów i odbytych dyskusji podczas VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Konsument, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa. Determinanty i skutki postępu technicznego.”, która odbyła się w grudniu 2009 we Wrocławiu i Kudowie Zdroju. Została ona zorganizowana przez studentów członków Naukowego Koła Ekonomistów, z udziałem gości zagranicznych - w tym grupy studentów z Ukrainy z Uniwersytetu Lwowskiego im I.Franki.

Tom 6 (2009)

Rok 2008 był niezwykle ważny we współczesnej historii gospodarczej. Kryzys gospodarki światowej jest faktem niepodważalnym, a jego konsekwencje wpływają i będą wpływać na losy i funkcjonowanie nas wszystkich, inwestycje i konsumpcję gospodarstw domowych, funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet gospodarek poszczególnych krajów. Stawiamy sobie wiele pytań o początki, długość, głębokość, krótko- i długofalowe konsekwencje obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego, a nawet, jak już to widać w niektórych krajach, recesji. Należy wysoko ocenić dokonaną przez młodych ekonomistów zrzeszonych w Naukowym Kole Ekonomistów próbę określenia przyczyn i skutków kryzysu ekonomicznego.

Tom 5 (2008)

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom piąty tom z serii "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne". Jest on dowodem stale rosnącej aktywności naukowej studentów kierunku ekonomia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejszy tom zawiera artykuły przygotowane przez studentów, członków Naukowego Koła Ekonomistów, przedstawione podczas 5. Międzynarodowej Konferencji NKE zorganizowanej w grudniu 2007 roku pod tytułem "Konsument, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Społeczno-ekonomiczne wyzwania integracji".

 

Ze Wstępu

Tom 4 (2006)

Rok 2005 w działalnośœci studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego można uznać za bardzo udany. Był to okres wzmożonego zainteresowania różnymi formami studenckiej aktywnośœci naukowej. Organizowane konferencje i spotkania cieszą się coraz większym poparciem zarówno władz Wydziału, kierowników poszczególnych instytutów oraz katedr, jak i Wydzialowej Rady Samorządu Studenckiego, za co należą się im podziękowania.

Zarówno te działające od wielu lat, jak i powstające nowe koła naukowe umożliwiają studentom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii realizację pasji naukowych, stwarzają możliwość sprawdzenia się w rolach badaczy i organizatorów różnych konferencji, seminariów czy dyskusji. Nie byłoby to możliwe bez pomocy opiekunów naukowych poszczególnych kół.

Niniejszy czwarty już tom z serii „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera wybór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych na III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „"Konsument, przedsiębiorstwo, gospodarkaœ światowa"”, zorganizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów (NKE) w grudniu 2005 r. Autorami są studenci I, II iIII stopnia studiów ekonomii,– członkowie NKE i Koła Naukowego Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa.

 

Ze Wstępu