Film Novelization as Multimodal Translation

Film Novelization as Multimodal Translation

Beata Mazurek-Przybylska

Anglica Wratislaviensia 57, 2019

Wykluczenie emerytalne w III filarze

Wykluczenie emerytalne w III filarze

Mariusz Dybał

Ekonomia. Wroclaw Economic Review 25/4, 2019

Przewrót Machiavellego

Przewrót Machiavellego

Piotr Kimla

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 41, 2019, nr 3

Trzy logiki geopolityczne brexitu

Trzy logiki geopolityczne brexitu

Tomasz Grzegorz Grosse

Rocznik Europeistyczny 4, 2018

The problematic scope of extended confiscation in comparative perspective

The problematic scope of extended confiscation in comparative perspective

Ariadna H. Ochnio

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 52, 2019

Rośliny krain zmyślonych — o zielnikach i wytwarzaniu miejsc

Rośliny krain zmyślonych — o zielnikach i wytwarzaniu miejsc

Monika Sadowska

Prace Kulturoznawcze 23, 2019, nr 4