baner_platformy

O platformie

W roku 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyło platformę służącą prezentacji i rozpowszechnianiu treści naukowych online pod nazwą Czasopisma Naukowe w Sieci. CNS gromadzi abstrakty i wersje elektroniczne tekstów publikowanych w ponad 40 periodykach. Wszystkie dane oraz pliki są udostępniane czytelnikom nieodpłatnie i bez konieczności logowania się (open access), co pomaga zwiększyć dostępność publikowanych treści w sieci.

Czytaj więcej

Czasopisma

Ekonomia

e-ISSN: 2658-1310

Forum Socjologiczne

ISSN: 2083-7763

Estudios Hispánicos

ISSN: 2084-2546
e-ISSN: 2545-0980

Fabrica Societatis

e-ISSN: 2657-3679

Geoscience Notes

ISSN: 2353-1487

Język a Kultura

ISSN: 1232-9657

Niemcoznawstwo

ISSN: 2084-252X

Oblicza Komunikacji

ISSN: 2083-5345

Prace Literackie

ISSN: 0079-4767

Prawo

ISSN: 0524-4544

Praktyka Teoretyczna

e-ISSN: 2081-8130

Probability and Mathematical Statistics

ISSN: 0208-4147
e-ISSN: 2300-8113

Quart

ISSN: 1896-4133
e-ISSN: 2449-9285

Rocznik Europeistyczny

e-ISSN: 2450-274X

Roczniki Biblioteczne

ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023

Studia Filmoznawcze

ISSN: 0860-116X

Studia Linguistica

ISSN: 0137-1169